Weather nest Truffles-1 » 20082014 ontwormen

ik worstel en kom boven... ik worstel en kom boven... ibijna.. ibijna.. ja nog een klein stukje ja nog een klein stukje hehe gelukt!! hehe gelukt!!
uitbuiken na het eten.. uitbuiken na het eten.. ik ben ontwormd... ik ben ontwormd...